Kwaliteit

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en moeten voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Daarom sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de Nederlandse
Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Als lid van de NVvP moet ik verplicht voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

• (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
• Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP.
• Voldoende resultaat bij de visitatie.
• Naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, Hygiëne en Minimum Inrichtingseisen.

Daarnaast ben ik ook lid van de NVvSP (Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten).

Bel mij terug